LIPIKA -projektille sekä Nuuskija -autolle asetetut tavoitteet:

  • Selvitetään kaupunki-ilman laatua ja epäpuhtauksia. Erityisesti halutaan tutkia liikennepäästöjen kautta syntyvien pienimpien hiukkasten lukumääräpitoisuuden ja kokojakauman merkitystä katukuiluissa ja liikenteen välittömässä läheisyydessä.
  • Lisäksi selvitetään, miten erilaiset ympäristöolosuhteet (vuodenajat, säätilat), eri ajotilanteet (ajonopeudet, moottorin kuormitustasot) ja eri polttoaineet vaikuttavat tuloksiin.
  • Rakennetaan pienhiukkasten mittaamiseen soveltuva liikkuva laboratorio, jollaista ei aikaisemmin Suomessa ole toteutettu. Laboratorioautolla (nuuskijalla) voidaan tutkia todellisten ajotilanteiden, joissa ajoneuvojen nopeudet muuttuvat jatkuvasti, vaikutusta pienhiukkasten määrään ja laatuun kaupunkiliikenteessä. Liikkuvaan laboratorioon hankitaan mittalaitteita ja kehitetään mittausmenetelmiä, joiden avulla saadaan luotettavaa uutta tietoa pakokaasupäästöistä. Lisäksi helposti liikuteltavana ja pienikokoisena yksikkönä sitä voidaan hyödyntää paikan päällä tehtäviin mittauksiin sekä ulkotiloissa että joissakin sisätiloissa.
  • Tällaisella liikkuvalla mittausasemalla on kysyntää. Sitä voidaan hyödyntää tämän projektin lisäksi tulevissa yhteistyöprojekteissa muiden korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa, ja sen odotetaan synnyttävän uutta liiketoimintaa.
  • Todellisissa olosuhteissa tehtyjä liikenteen päästömittauksia verrataan laboratoriomittauksiin, jolloin saadaan tietoa siitä, millaisia laimennusmenetelmiä ja -parametreja laboratoriokokeissa pitäisi käyttää. Tuloksen merkitys päästömittausten säännöksien laatijoille on suuri. Lisäksi autoteollisuuden kannalta on tärkeä tietää mikä on yhteys laboratoriomittausten ja reaalisten päästöjen välillä, sillä tulevaisuuden lainsäädäntö perustuu ajoneuvopäästöjen todellisiin terveys- ja ympäristövaikutuksiin.
    Tutkimustulokset esitetään kotimaisissa ja kansainvälisissä kokouksissa sekä julkaistaan kansainvälisesti referoiduissa tiedesarjoissa.
  • Tutkimustulokset saatetaan myös kunnallisten ja valtiollisten viranomaistahojen tietoon.

Projektista syntyy ainakin 3 insinöörikoulutuksen päättötyötä.