LIPIKA-projekti (Liikenteen pienhiukkaspäästöt kaupunki-ilmassa) kuuluu Tekesin teknologiaohjelmaan FINE Pienhiukkaset – teknologia, ympäristö ja terveys, jota myös Liikenne- ja viestintäministeriö rahoittaa. Projektin koordinaattorina toimii prof. Jorma Keskinen Tampereen teknillisestä yliopistosta ja partnereina Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopisto ja Työterveyslaitos, VTT, YTV ja Stadia (nyk. Metropolia). Projekti on kolmivuotinen 1.9.2002-30.6.2005.

Pienhiukkasmittauksia suoritetaan tienvarsilla, tunnelissa ja Helsingin keskustan kaduilla. Laboratorioautolla mitataan sekä paikallaan kadun- ja tienvarsilla että jahtaamalla eli ajamalla toisen ajoneuvon perässä, jolloin näyte saadaan suoraan pakokaasuvanasta. Näytteitä kerätään erilaisissa olosuhteissa, talvella ja kesällä, viikonloppuna ja ruuhka-aikana useamman viikon ajan. Varsinaiset mittaukset toteutetaan vuosina 2003 ja 2004. Mittausaikataulu on esitetty alla:

Vuosi 2002
06-10: Laboratorioauton rakentaminen
10-12: Laboratorioauton testaus
10-12: Kampanjoiden valmistelut (ajoneuvojen ja polttoaineiden valinta, mittalaitevertailut)

Vuosi 2003
01-02: Tienvarsimittaukset talvisissa olosuhteissa I
05: Jahtaus-/ kartoitusmittaukset liikenteessä
06: Liikennetunnelimittaukset kesäisissä olosuhteissa
08: Tienvarsimittaukset kesäisissä olosuhteissa I
10: Dynamometrimittaukset lämpimissä olosuhteissa
10-12: Datan käsittely ja tulosten analyysi

Vuosi 2004
01: Tienvarsimittaukset talvisissa olosuhteissa II
02: Liiketunnelimittaukset talvisissa olosuhteissa
03: Dynamometrimittaukset kylmissä lämpötiloissa
08: Tienvarsimittaukset kesäisissä olosuhteissa II
09-12: Datan käsittely ja tulosten analyysi

Vuosi 2005
01-06: Raportointi, julkaisujen kirjoittaminen