In English

Air Quality Research on Metropolian (ent. Stadian) Tekniikan ja liikenteen alan autolaboratorion hanke, jonka tavoitteena on mitata liikenteen päästöjä Nuuskija -tutkimusajoneuvolla. Nuuskija-auto valmistui vuonna 2003 osana LIPIKA -projektia (Liikenteen pienhiukkaspäästöt kaupunki -ilmassa), joka kuului Tekesin teknologiaohjelmaan FINE Pienhiukkaset -teknologia, ympäristö ja terveys. Projektilla haluttiin erityisesti tutkia liikennepäästöjen kautta syntyvien pienimpien hiukkasten lukumääräpitoisuuden ja kokojakauman merkitystä katukuiluissa ja liikenteen välittömässä läheisyydessä sekä verrata ajoneuvopäästöjä laboratorio-olosuhteissa ja todellisissa ajo-olosuhteissa.

Keväällä 2005 Nuuskijaan kehitettiin mittausjärjestelmä katupölyn keräämiseksi Tekesin rahoittamassa VIPEN-projektissa. Katupöly kerätään Nuuskijan vasemman takapyörän takaa kartiomaiseen suuaukkoon, josta alle 10 mikrometrin hiukkasten massapitoisuus mitataan.
Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia Ammattikorkeakoulu on Suomen suurin ammattikorkeakoulu. Opiskelijoita korkeakoulussa on yhteensä 14 000 ja henkilökuntaa 1100. Opiskelu tapahtuu neljällä eri koulutusalalla, joista Tekniikan ja liikenteen koulutusala on suurin.


Nuuskijan toteuttamiseen ovat antaneet arvokkaan panoksensa myös seuraavat tahot:
» REDUST - Loppuraportit Action 1, 2 ja 3 Lokakuu 2014

» REDUST - Kansainvälinen seminaari 30.9.2014

» MMEA-projekti 19-26.3.2014
Päästömittaukset Helsingin Energian Hanasaaren voimalaitoksessa. Kivihiilen polttoon lisättiin pellettejä

» REDUST - Katupölyseminaari 12.3.2014

» REDUST- projekti kevät 2014
Katupölymittaukset Nuuskija-autolla Helsingin keskustassa, Espoossa ja Vantaalla. Suurmetsäntiellä ja Vanhalla Porvoontiellä pölynsidonta-, hiekoitus- ja katujen puhdistuskonetestejä sekä rengastestejä. Päästökerroinmittaukset suoritettiin Hernesaaressa.

» ConceptCar-projekti 21-22.1.2014
Traktorin moottorin päästömittaukset Turun ammattikorkeakoulun moottorilaboratoriossa.

» MMEA 11.-16.12.2013
Ei tyyppisten bussien päästömittaukset Nuuskija-autolla Ruskeasuon varikolla. Kahtena iltana bussin 24 takaa-ajomittaukset normaalireitillä.

» TREAM 16-24.9.2013
Diesel-käyttöisen henkilöauton dynamometrimittaukset Metropolian autolaboratoriossa. Alastarolla mitatut kuormapisteet toistettiin laboratorio-olosuhteissa. Lisäksi ajettiin NEDC ja US06 syklit.

» ConceptCar-projekti 12-13.8.2013
Traktorin takaa-ajokampanja Suolahdessa.

» TREAM-projekti elokuu 2012
Diesel-käyttöisen henkilöauton takaa-ajomittaukset Alastarolla. Tutkittavana voitelyöljyn ja jälkikäsittelyn vaikutus pakokaasupäästöihin todellisissa olosuhteissa.

» TREAM-projekti tammi-kesäkuu 2013
Turun ammattikorkeakoulussa tehtävät raskaan työkonemoottorin dynamometrimittaukset jatkuivat.

» REDUST 1.3.-15.6.2013
Katupölymittaukset Nuuskija-autolla Helsingin keskustassa, Espoossa ja Vantaalla. Suurmetsäntiellä ja Vanhalla Porvoontiellä päästökerroinmittauksia, pölynsidonta-, hiekoitus- ja katujen puhdistuskonetestejä sekä rengastestejä

» SMART CAMPUS-projekti
Sisäilmamittauksiin osallistuminen Metropolian Myyrmäen ja Leppävaaran kampuksilla.

» REDUST Katupölyseminaari 2013 4.2.2013

» MMEA WP4.5.2, 14.-24.11.2012
Päästömittaukset Helsingin Energian Hanasaaren voimalaitoksessa. Kivihiilen polttoon lisättiin pellettejä (5-10%).

» MMEA WP4.5.2, 22.10.-6.11.2012
Liikennepäästöjen gradienttimittaukset väylänvarsilta Herttoniemessä Malmilla, itä-Pakilassa sekä Pitkäjärvellä.

» TREAM 12.9.2012-30.4.2013
Turun ammattikorkeakoululla tehtävän raskaan työkoneen dynamometrimittaukset. Mittauksissa tutkitaan moottorin riuskutussäätöjen vaikutuksia pienhiukkaspäästöihin sekä kaasumaisiin päästöihin. Öljyn ikääntymisen vaikutusta hiukkaspää:stöihin tutkitaan diesel-henkilöautolla.

» TREAM 14.-17.8.2012
Bensiinikayttöisen henkilöauton päästömittaukset Alastarolla todellisissa ajotilanteissa.

» TREAM 6.-8.8.2012
Nuuskija-auto jahtaamassa välillä Oulu - Jyväskylä - Oulu Vähälä Yhtiöiden täysperävaunullista ajoneuvoyhdistelmää normaalilla ajoreitillä.

» TREAM 4.-18.6.2012
Päästömittaukset raskaan kaluston EURO IV - moottorilla MAN:n laboratoriossa Nurenbergissa, Saksassa.

» REDUST-project 1.1.2011-31.12.2014
Katupölymittaukset Nuuskija-autolla alkoivat maaliskuun lopulla 2012 Helsingin keskustassa,Espoossa ja Vantaalla. Suurmetsäntiellä ja Vanhalla Porvoontiellä tehdään päästökerroin-mittauksia, pölynsidonta- hiekoitus- ja puhdistuskonetestejä huhti- toukokuussa.

» MMEA WP4.5.2, 12.-15.3.2012
Päästömittaukset Helsingin Energian Hanasaaren voimalaitoksessa.

» Mittauskampanja Nuuskija-autolla 13.-27.2.2012 (MMEA WP4.5.2)
Kampanjan tavoitteena on selvittää puun pienpoltosta peräisin olevien hiukkasten pitoisuusvaihtelua ja ominaisuuksia pääkaupunkiseudun pientaloalueilla.

» MMEA WP4.5.2, 12.-15.12.2011
Päästömittaukset Helsingin Energian Lassilan voimalaitoksessa.

» TREAM 14.-25.11.2011
Dynamometrikampanja Metropolian emissionlaboratoriossa, Audi A4 Sedan, tarkoituksena tutkia eri voiteluöljyjen vaikutusta pakokaasupäästöihin. Polttoaineena E10.

» TREAM (Trends in real-word particle emissions of diesel and gasoline vehicles) 1.7.2011-30.6.2014
Projektia rahoittavat Tekes, Ecocat Oy, Neste Oil Oyj ja Agco Sisu Power. Tutkimuspartnerit: Tampere University of Technology, Helsinki Metropolia University of Applied Sciences, Turku University of Applied Sciences, University of Vaasa, Max Planck Institute/German center for Air and Space, Aristotle University of Thessaloniki. 21.-27.9.2011 Nuuskija takaa-ajoi välillä Oulu - Jyväskylä - Oulu Vähälä Yhtiöiden täysperävaunullista ajoneuvoyhdistelmää (jälkikäsittelylaitteena SCR) normaalilla ajoreitillä.

» SNOOP project 1.9.2009-31.12.2012
Neljäs mittauskampanja Nuuskija-autolla Helsingin Eteläsatamassa ja Turun sataman lähistöllä 25.7.-15.9.2011. Välillä 22.8-5.9. tehtiin hiukkaspitoisuuden gradienttimittuksia Harmajan saarella.

» MMEA WP4.5.2, 2.5.-12.5.2011
Dynamometrimittaukset flexfuel henkilöautolla Metropolian emissiolaboratoriossa, polttoaineena E0, E10, E85 sekä 20% ja 40% biopolttoaine.

» REDUST project 1.1.2011-31.12.2014
Katupölymittaukset Nuuskija-autolla alkoivat maaliskuun lopulla Helsingin keskustassa, Espoossa ja Vantaalla. Suurmetsäntiellä tehdään päästökerroin-mittauksia, pölynsidonta- ja puhdistuskonetestejä huhtikuussa.

» SNOOP project 1.9.2009-31.12.2012
Kolmas mittauskampanja Nuuskija-autolla Helsingin Eteläsatamassa ja Turun sataman lähistöllä 2-25.2.2011.

» MMEA WP4.5.2, 17.-28.1.2011
Päästömittaukset Helsingin energian Hanasaaren ja Salmisaaren voimalaitoksissa.

» MMEA WP4.5.2, 29.11.-14.12.2010
Katukuilukampanja Nuuskija-autolla Helsingissä

» MMEA WP4.5.2, 26.10-9.11.2010
Työkoneen moottorin dynamometrimittaukset Proventian laboratoriossa Oulunsalossa.

» SNOOP project 1.9.2009-31.12.2012
Toinen mittauskampanja Nuuskija-autolla Katajanokan satama-alueella 26.7-6.8.2010, ja Turun sataman lähistöllä 16-27.8.2010.

» MMEA WP4.5.2, huhtikuu 2010
Ejektorilaimentimen kalibrointimittaukset Tampereen teknillisessa yliopistossa.Henkilöauton dynamometrimittaukset Metropolian emissiolaboratoriossa.

» Keväällä 2010
KAPU3-projektin katupölymittaukset Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Porvoossa, Riihimäellä ja Tampereella.

» 4.3.2010
KAPU2-projektin loppuseminaari Kuntatalolla, Toinen linja 14 B, klo 9-15. Nuuskija-auto on myös paikalla. Loppuraportti "Katupölyn päästöt ja torjunta" on ladattavissa tästä Julkaisu_13_9_net.pdf

» SNOOP project 1.9.2009-31.12.2
Ensimmäinen mittauskampanja Nuuskija-autolla Katajanokan satama-alueella 19-29.1.2010, ja Turun sataman lähistöllä 2-12.2.2010.

» Energiasäästöviikko 5.-11.10.2009.
Nuuskija-projekti mukana Metropolian energiasäästöviikon tiistain teemassa Liikkuminen ja liikenne. Lue lisää Nuuskija-projekti

» 19-26.8.2009
REAL-EM -projektiin liittyvä takaa-ajokampanja välillä Oulu - Jyväskylä - Oulu. Testiajoneuvona on Vähälä Yhtiöiden täysperävaunullinen ajoneuvoyhdistelmä normaalilla ajoreitillä. Lue lisää Lehdistötiedote

» Keväällä 2009
KAPU2-projektin katupölymittaukset Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Porvoossa, Riihimäellä ja Tampereella. Pudistuskonetestit Vantaalla ja Viikissä.

» Syksy 2008
REAL-EM-projektiin liittyvä takaa-ajokampanjan valmistelu.

» 26.8.2008
Dulevo-puhdistuslaitteiston testit Viikissä.

» Keväällä 2008
KAPU2-projektin katupölymittaukset Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Keravalla, Riihimäellä, Tampereella ja Turussa.

» 20.4.-10.5.2008
Nuuskija katupölymittauksissa Hallessa Saksassa (FOPS-projeti);

» 13.3.2008 klo 9-12
Katupölyseminaari Berner OY:n Auditoriossa (Sahaajankatu 24);

» VIEME-projektin loppuseminaari 16.1.2008 klo 12-16 Liikenne- ja viestintäministeriössä kh. Infra; Loppuraportti

» KAPU-projektin loppuraportti on ilmestynyt: Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisu 14/2007 . Tiedoitusvälineille lähetettiin tiedote 4.1.2008.

» 11-12.2007
Nuuskijalla tehtävät RetroEm-projektin takaa-ajomittaukset Alastarolla. Jahdattavina autoina diesel-henkilöautot, (BMW ja VW Passat), joihin asennettiin Twintecin hiukkaspuhdistimet. Jahtaukset ilman puhdistinta ja puhdistimen kanssa. Projektia rahoittaa syksyllä Liikenne- ja viestintäministeriö.

» 12-28.11.2007
Tekesin rahoittaman projektin "Real-world emission of diesel vehicles" REAL-EM, koord. Tampereen teknillinen yliopisto, 1.7.08-31.12.09, ensimmäinen mittauskampanja toteutettiin Saksassa MAN-laboratoriossa.

» 15.3.2007
Katupölyseminaari tiedotusvälineille Vanhalla ylioppilastalolla, mahdollisuus tutustua myös Nuuskijaan

» 21.3.-29.6.2006 ja noin kerran kuussa syksyllä 2006
KAPU-projektiin kuuluvia katupölymittauksia Nuuskija-autolla Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Lisäksi muutaman kerran mittauksia on tehty myös Keravalla, Riihimäellä ja Tampereelle tarkoitusta varten suunnitelluilla reiteillä. Projektissa tutkitaan, miten talvikunnossapidon toimenpiteet ja katujen keväpuhdistus vaikuttavat katupölyn määrään ja koostumukseen. Lisätietoa Tutkimus- ja kehittämisprojekti KAPU

» 13.4.-14.6.2006 ja 16.-26.10.2006
VIEME-projektiin kuuluvia pölymittauksia Nuuskija-autolla Helsingissä, Vantaalla, Espoossa, Röykässä ja Klaukkalassa hiljaisella asfaltilla ja referenssipäällysteellä. Mittaukset tehty kesä-, kitka- ja nastarenkailla. Lisätietoa VIEME -projektista VIEME-tutkimus- ja kehittämisprojektin esiselvitys

» 6.-17.2.2006
Nuuskija-auto Saksassa, LIPIKA-projektiin liittyvät dynamometrimittaukset EURO IV-tyypin raskaan kaluston dieselmoottorillaa MAN-autotehtaalla Nurnbergissa yhdessä Heidelbergin Max Planck Instituten kanssa. Ensimmäisen kerran pakokaasusta mitattiin mm. hiukkasten kokojakauma ja kokonaispitoisuus, ionien pitoisuus, ja rikkihappopitoisuus.
>
» 11.10.2005 ja 2.11.2005
VIEME-projektiin kuuluvia pölymittauksia Nuuskija-autolla Espoossa

» 8.-24.8.2005
Nuuskija-autolla takaa-ajomittaukset Alastarossa, jahdattavina autoina 2 eri jälkikäsittelytekniikalla varustettua diesel-henkilöautoa. Mittaukset toistettiin Stadian emissiolaboratorion dynamometrissa

» 23.-27.5.2005
Nuuskija-autolla takaa-ajomittaukset Alastarossa, jahdattavana autona EURO IV rekan nuppi

» 29.4.2005
Peugeot 607 (hapetuskatalysaattori ja hiukkassuodatin) pakokaasun rikkihappomittaukset Hyytiälässä

» 6.4.2005 -
Nuuskija-autolla aloitettu katupölymittaukset Helsingissä VIPEN-kampanja; Tekes-uutisia 27.5.2005

» 8.-11.3.2005
Nuuskija-auto jahtaamassa diesel-henkilöautoja Alastarossa (LIPIKA-kampanja), toistomittaukset Stadian emissiolaboratoriossa 15.-22.3.2005

» 6.-20.8.2004
LIPIKA-kampanja Itäväylällä

» 25.5.-1.6.2004
Nuuskija-auto jahtaamassa VTT:n euro3-tyypin bussia Nokian radalla ja Alastarossa (LIPIKA-kampanja)

» 27.1.-13.2.2004
LIPIKA-kampanja Itäväylällä

» 8.9.-8.10.2003
Nuuskija Irlannissa

» 10.4.2003
Lehdistötilaisuus aiheesta Nuuskija-auto Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian Autolaboratoriossa...

» 9.4.2003
Nuuskija-auton nettisivut auenneet...

» 8.4.2003
Nuuskija-auton ensiesittely Tekniikan maailman 50-vuotisjuhlissa Otaniemen Dipolissa.

» 8.4.2003
Uudessa Tekniikan maailmassa (7/2003) on Nuuskija-auton esittely.

» 10.2.-26.2.2003
LIPIKA-projektin ensimmäinen mittauskampanja